ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Russian word" — Słownik kolokacji angielskich

Russian word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rosyjskie słowo
  1. Russian przymiotnik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    You now know many of the most useful Russian words just from knowing the alphabet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo