"late word" — Słownik kolokacji angielskich

late word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): późne słowo
  1. late przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The latest word from scientists: He may have a point.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo