"late news" — Słownik kolokacji angielskich

late news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): późne wiadomości
  1. late przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    People can meet here, talk about the latest news in town, read the paper.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo