TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 107
(10) magic, magical
Kolokacji: 2
(12) Arabic, Sumerian, Semitic
Kolokacji: 3
(13) Latin, Portuguese, Latinate
Kolokacji: 3
(15) angry, cruel, engraved, wild
Kolokacji: 4
(16) strong, powerful, feeble, weak
Kolokacji: 4
(18) German, Yiddish, Germanic
Kolokacji: 3
(20) Italian, Etruscan
Kolokacji: 2
(22) far, cold
Kolokacji: 2
(24) quiet, calm, calming
Kolokacji: 3
(28) long, eternal
Kolokacji: 2
(32) official, formal, unofficial
Kolokacji: 3
(33) favorite, favourite, popular
Kolokacji: 3
(35) Russian, Turkish, Indonesian
Kolokacji: 3
(46) Chinese, Hawaiian, Polynesian
Kolokacji: 3
(48) brief, terse, laconic
Kolokacji: 3
(49) unspoken, unsaid
Kolokacji: 2
(50) odd, funny, rare, peculiar
Kolokacji: 4
(56) beautiful, lovely, pretty
Kolokacji: 3
1. offensive word = obraźliwe słowo offensive word
2. hateful word = pełne nienawiści słowo hateful word
3. vile word = plugawe słowo vile word
4. evil word = złe słowo evil word
5. innocuous word = niewinne słowo innocuous word
6. objectionable word = niedopuszczalne słowo objectionable word
(58) related, cognate, unrelated
Kolokacji: 3
(59) solemn, heartfelt, Elvish
Kolokacji: 3
(61) whole, entire, sonorous, full
Kolokacji: 4
(63) Indian, Swahili, Mayan, Aztec
Kolokacji: 4
(64) descriptive, phonological
Kolokacji: 2
(65) bold, rash, thoughtless
Kolokacji: 3
(66) Gaelic, Irish, Celtic
Kolokacji: 3
(67) well-chosen, cheerful, cheery
Kolokacji: 3
(68) obscure, hidden
Kolokacji: 2
(69) Slavic, Polish
Kolokacji: 2
(71) possible, overworked
Kolokacji: 2
(72) blunt, crude
Kolokacji: 2
(74) prophetic, fateful, portentous
Kolokacji: 3
(78) additional, extra
Kolokacji: 2
(82) silent, soundless, normal
Kolokacji: 3
(84) cautionary, weighty, glib
Kolokacji: 3
(85) made-up, Scottish
Kolokacji: 2
(87) critical, dangerous
Kolokacji: 2
(88) fair, fitting, honest
Kolokacji: 3
(90) sad, poignant, anguished
Kolokacji: 3
(96) written, handwritten
Kolokacji: 2
(97) infallible, inerrant
Kolokacji: 2
(98) unsupported, remembered
Kolokacji: 2
(99) precious, distorted
Kolokacji: 2
(100) abstract, ideal
Kolokacji: 2
(101) Egyptian, African
Kolokacji: 2
(102) direct, pointed
Kolokacji: 2
(104) typewritten
Kolokacji: 1
(106) bland, tactful
Kolokacji: 2
(107) halting, stray
Kolokacji: 2
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.