"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) spell, write, scribble
Kolokacji: 4
2. get word = dowiedzieć się o czymś przypadkowo, zasłyszeć coś get word
3. offer words = słowa oferty offer words
4. include words = obejmuj słowa include words
5. bring word = przynieść wiadomość bring word
8. take at one's word = potraktuj poważnie słowa take at one's word
9. get in the word = wtrąć słowo get in the word
10. pay to one's words = płacić aby czyjś słowa pay to one's words
11. take in one's words = oszukiwać czyjś słowa take in one's words
12. take for word = weź dla słowa take for word
13. hold to one's word = trzymaj za słowo hold to one's word
14. word ended = słowo skończyło word ended
15. take with one's words = brać z czyjś słowa take with one's words
16. end with the words = koniec z słowami end with the words
17. begin with the words = zacznij się od słów begin with the words
18. convey one's words = przekazywać czyjś słowa convey one's words
19. stop with a word = zatrzymaj się z słowem stop with a word
(12) leave, allow, provide, hand
Kolokacji: 5
(18) recall, echo, drown
Kolokacji: 3
(21) emphasize, highlight
Kolokacji: 2
(22) doubt, question
Kolokacji: 2
(24) grope, search, fight, seek
Kolokacji: 4
(25) eat, base
Kolokacji: 2
(26) invent, manipulate
Kolokacji: 2
(28) lose, forget
Kolokacji: 2
(29) pass, access, exceed
Kolokacji: 3
(30) borrow, adopt, honor
Kolokacji: 3
(31) regret, feel
Kolokacji: 3
(33) print, engrave
Kolokacji: 2
(34) absorb, draw, force, stick
Kolokacji: 4
(35) avoid, repeal
Kolokacji: 2
(36) respond, greet, react, reply
Kolokacji: 4
(37) wince, smile
Kolokacji: 2
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.