"Word fails" — Słownik kolokacji angielskich

Word fails kolokacja
Popularniejsza odmiana: word fails
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oceny niedostateczne słowa
  1. word rzeczownik + fail czasownik
    Zwykła kolokacja

    But for the second time, the right words failed him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo