"word fails" — Słownik kolokacji angielskich

word fails kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oceny niedostateczne słowa
  1. word rzeczownik + fail czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    But for the second time, the right words failed him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo