PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
3. word meaning = znaczenie słowa word meaning
4. word bitch = suka słowa word bitch
5. word game = gra, zabawa w słowa, gra słowna word game
6. word play = gra słów, paragram word play
7. word order = kolejność wyrazów, szyk zdania word order
8. word spread = słowo rozeszło się word spread
9. word love = słowo miłość word love
10. word list = lista słowa word list
11. word choice = wybór słowa word choice
13. word nigger = czarnuch słowa word nigger
14. word count = ilość słów w tekście word count
15. word fuck = pieprzenie słowa word fuck
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.