"word choice" — Słownik kolokacji angielskich

word choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybór słowa
  1. word rzeczownik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Yeah we know what it means, its just most likely not the right word choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo