"word love" — Słownik kolokacji angielskich

word love kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo miłość
  1. word rzeczownik + love rzeczownik
    Silna kolokacja

    And he wasn't going to mention the word love again.

    Podobne kolokacje: