PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 95
(9) fail, betray, ruin
Kolokacji: 3
2. word uses = słowo używa word uses
4. word gives = słowo sprawia word gives
5. cuss word draws = słowo przekleństwa rysuje cuss word draws
6. word starts = słowo zapoczątkowuje word starts
7. word holds = słowo trzyma word holds
8. word applies = słowo dotyczy word applies
9. word moves = słowo rusza się word moves
10. word enters = słowo wchodzi word enters
11. word pays = słowo płaci word pays
12. word represents = słowo reprezentuje word represents
13. word writes = słowo pisze word writes
14. word plays = słowo gra word plays
15. word calls = słowo dzwoni word calls
16. word offers = słowo daje word offers
17. word acts = akty słowa word acts
18. word inscribes = słowo wpisuje word inscribes
19. word saves = słowo oszczędza word saves
20. word addresses = adresy słowa word addresses
21. word marks = znaczniki słowa word marks
(11) derive, gain, acquire, evolve
Kolokacji: 4
(21) form, carve, constitute, coin
Kolokacji: 4
(22) catch, spell, capture
Kolokacji: 3
(24) send, can
Kolokacji: 2
(25) exist, live, survive
Kolokacji: 3
(27) escape, elude, refuse, puzzle
Kolokacji: 4
(28) hurt, shock, stun, offend
Kolokacji: 4
(29) occur, repeat, trigger, recur
Kolokacji: 4
(35) leak, reveal
Kolokacji: 3
(37) could
Kolokacji: 1
(38) muffle, silence
Kolokacji: 2
(39) tear, clip, snap
Kolokacji: 3
(40) reassure, convince
Kolokacji: 2
(41) boom, crackle, thunder, rattle
Kolokacji: 4
(42) scrawl, print
Kolokacji: 2
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.