"word represents" — Słownik kolokacji angielskich

word represents kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo reprezentuje
  1. word rzeczownik + represent czasownik
    Zwykła kolokacja

    For a moment, she refused to think of the betrayal that her servant's words represented.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo