"word applies" — Słownik kolokacji angielskich

word applies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo dotyczy
  1. word rzeczownik + apply czasownik
    Zwykła kolokacja

    She had not considered that those words could apply to their present circumstances.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo