"word begins" — Słownik kolokacji angielskich

word begins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo zaczyna się
  1. word rzeczownik + begin czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Before those words began to be said six years ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo