"word writes" — Słownik kolokacji angielskich

word writes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo pisze
  1. word rzeczownik + write czasownik
    Luźna kolokacja

    Big wants to create a story just for Small but cannot find the right words to write.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo