"word moves" — Słownik kolokacji angielskich

word moves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo rusza się
  1. word rzeczownik + move czasownik
    Zwykła kolokacja

    It is fascinating to watch the words move out of the way when you add a picture to your letter.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo