"word gives" — Słownik kolokacji angielskich

word gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo sprawia
  1. word rzeczownik + give czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The last two words give one the group's point of view.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo