"word pays" — Słownik kolokacji angielskich

word pays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo płaci
  1. word rzeczownik + pay czasownik
    Zwykła kolokacja

    Marfa could with a word have paid Nadia for all her devotion to her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo