"word draws" — Słownik kolokacji angielskich

word draws kolokacja
Popularniejsza odmiana: cuss word draws
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo rysuje
  1. word rzeczownik + draw czasownik
    Luźna kolokacja

    The professor's words drew her attention to the floor and walls.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo