"make out the words" — Słownik kolokacji angielskich

make out the words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozum słowa
  1. make czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But he was not able to make out the words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo