"word starts" — Słownik kolokacji angielskich

word starts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo zapoczątkowuje
  1. word rzeczownik + start czasownik
    Silna kolokacja

    But eventually word of mouth does start to set in.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo