"word uses" — Słownik kolokacji angielskich

word uses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo używa
  1. word rzeczownik + use czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    But if the trade is off, say the word and I use you instead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo