"word beginning" — Słownik kolokacji angielskich

word beginning kolokacja
Popularniejsza odmiana: word begins
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początek słowa
  1. word rzeczownik + begin czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Before those words began to be said six years ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo