PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 95
1. word spreads = słowo rozchodzi się word spreads
2. word comes = słowo przychodzi word comes
3. word reaches = słowo dochodzi word reaches
4. word gets = słowo dostaje word gets
5. word runs = słowo biegnie word runs
6. word arrives = słowo przybywa word arrives
7. word leads = słowo prowadzi word leads
8. word travels = słowo rozchodzi się word travels
9. word hits = słowo uderza word hits
10. word floats = słowo pływa word floats
11. word trails off = słowo oddala się word trails off
13. word precedes = słowo poprzedza word precedes
14. word drifts = dryfy słowa word drifts
15. word haunts = słowo dręczy word haunts
16. word trails = szlaki słowa word trails
17. word rushes = pośpiechy słowa word rushes
18. word trips = podróże słowa word trips
19. word creeps = słowo skrada się word creeps
20. word emanating = emanowanie słowa word emanating
21. word races = wyścigi słowa word races
(9) fail, betray, ruin
Kolokacji: 3
(11) derive, gain, acquire, evolve
Kolokacji: 4
(21) form, carve, constitute, coin
Kolokacji: 4
(22) catch, spell, capture
Kolokacji: 3
(24) send, can
Kolokacji: 2
(25) exist, live, survive
Kolokacji: 3
(27) escape, elude, refuse, puzzle
Kolokacji: 4
(28) hurt, shock, stun, offend
Kolokacji: 4
(29) occur, repeat, trigger, recur
Kolokacji: 4
(35) leak, reveal
Kolokacji: 3
(37) could
Kolokacji: 1
(38) muffle, silence
Kolokacji: 2
(39) tear, clip, snap
Kolokacji: 3
(40) reassure, convince
Kolokacji: 2
(41) boom, crackle, thunder, rattle
Kolokacji: 4
(42) scrawl, print
Kolokacji: 2
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.