"Word reaches" — Słownik kolokacji angielskich

Word reaches kolokacja
Popularniejsza odmiana: word reaches
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Słowo dochodzi
  1. word rzeczownik + reach czasownik
    Silna kolokacja

    She could feel the other woman's words reach for her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo