"word trails off" — Słownik kolokacji angielskich

word trails off kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo oddala się
  1. word rzeczownik + trail czasownik
    Zwykła kolokacja

    I still didn't feel right not putting a title in, and my words trailed off.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo