"by Word" — Słownik kolokacji angielskich

by Word kolokacja
Popularniejsza odmiana: by word
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez Słowo
  1. by przyimek + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I don't even know what you really mean by the word.

    Podobne kolokacje: