"through word" — Słownik kolokacji angielskich

through word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez słowo
  1. through przyimek + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Everyone looked at each other, saying more with their eyes than would have been possible through words alone.

    Podobne kolokacje: