"of word" — Słownik kolokacji angielskich

of word kolokacja
Popularniejsza odmiana: of words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z słowa
  1. of przyimek + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The first known use of the word was in 1581.

    Podobne kolokacje: