"between one's words" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: between words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośrodku czyjś słowa
  1. between przyimek + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You should get between 200 to 250 words per page.

    Podobne kolokacje:

podobne do "between one's words" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "between one's words" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik