"with several words" — Słownik kolokacji angielskich

with several words kolokacja
Popularniejsza odmiana: with words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kilkoma słowami
  1. with przyimek + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Between us, we often say a lot with a few words.

    Podobne kolokacje: