"between word" — Słownik kolokacji angielskich

between word kolokacja
Popularniejsza odmiana: between words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między słowem
  1. between przyimek + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You should get between 200 to 250 words per page.

    Podobne kolokacje: