"through words" — Słownik kolokacji angielskich

through words kolokacja
Popularniejsza odmiana: through word
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez słowa
  1. through przyimek + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Everyone looked at each other, saying more with their eyes than would have been possible through words alone.

    Podobne kolokacje: