"word arrives" — Słownik kolokacji angielskich

word arrives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo przybywa
  1. word rzeczownik + arrive czasownik
    Zwykła kolokacja

    Minutes went by and word arrived of an aircraft down in Pennsylvania.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo