"for a word" — Słownik kolokacji angielskich

for a word kolokacja
Popularniejsza odmiana: for words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla słowa
  1. for przyimek + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Oh and thank you for my word of the day.

    Podobne kolokacje: