"that the word" — Słownik kolokacji angielskich

that the word kolokacja
Popularniejsza odmiana: that word
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): że słowo
  1. that przyimek + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Remember, you're the only guy here who knows that word.

    Podobne kolokacje:

podobne do "that the word" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "that the word" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik