"that word" — Słownik kolokacji angielskich

that word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): to słowo
  1. that przyimek + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Remember, you're the only guy here who knows that word.

    Podobne kolokacje:

podobne do "that word" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "that word" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik