"word comes" — Słownik kolokacji angielskich

word comes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo przychodzi
  1. word rzeczownik + come czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    When he was done, some words came into his mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo