"Word comes" — Słownik kolokacji angielskich

Word comes kolokacja
Popularniejsza odmiana: word comes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Słowo przychodzi
  1. word rzeczownik + come czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    When he was done, some words came into his mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo