"only word" — Słownik kolokacji angielskich

only word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyne słowo
  1. only przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These should be the only words in the body of the message.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo