KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"word hits" — Słownik kolokacji angielskich

word hits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo uderza
  1. word rzeczownik + hit czasownik
    Zwykła kolokacja

    The words hit him in the face like cold water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo