"word runs" — Słownik kolokacji angielskich

word runs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo biegnie
  1. word rzeczownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    He stared at the subject field until the words ran together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo