"word leads" — Słownik kolokacji angielskich

word leads kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo prowadzi
  1. word rzeczownik + lead czasownik
    Zwykła kolokacja

    I even embarked on an answer without quite knowing where my own words might lead me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo