"with these words" — Słownik kolokacji angielskich

with these words kolokacja
Popularniejsza odmiana: with words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z tymi słowami
  1. with przyimek + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Between us, we often say a lot with a few words.

    Podobne kolokacje: