"word using" — Słownik kolokacji angielskich

word using kolokacja
Popularniejsza odmiana: word uses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używanie słowa
  1. word rzeczownik + use czasownik
    Luźna kolokacja

    But if the trade is off, say the word and I use you instead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo