ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word enters" — Słownik kolokacji angielskich

word enters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo wchodzi
  1. word rzeczownik + enter czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Eye continues to use the name, and the word has entered the language.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo