"word describing" — Słownik kolokacji angielskich

word describing kolokacja
Popularniejsza odmiana: word describes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opisywanie słowa
  1. word rzeczownik + describe czasownik
    Luźna kolokacja

    Not all countries use the same words to describe these groups.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo