ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word marks" — Słownik kolokacji angielskich

word marks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczniki słowa
  1. word rzeczownik + mark czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The following is the passage in the reading provided by a modern edition, with problematic words marked:

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo