"word nigger" — Słownik kolokacji angielskich

word nigger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czarnuch słowa
  1. word rzeczownik + nigger rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now, there was something almost contemptuous in his use of the word nigger.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo