"word of one's death" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo z czyjś śmierć
  1. death rzeczownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I never knew he was ill till the word of his death came.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo